UWAGA POŁOŻNE!

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Nowy standard kładzie nacisk między innymi na poprawę opieki w zakresie związanym z karmieniem piersią i stworzenia warunków sprzyjających karmieniu piersią. Wśród nich znajduje się dążenie do zapewnienia odpowiedniej edukacji przedporodowej, obniżenia poziomu medykalizacji porodu, zapewnienia dwugodzinnego „kontaktu skóra do skóry”, eliminacji dokarmiania sztucznymi mieszankami bez wskazań medycznych, zapewnienie pomocy dla matki w przypadku trudności związanych z karmieniem piersią, żywienia dzieci przedwcześnie urodzonych mlekiem matki lub mlekiem z banku mleka.

W Sekretariacie BOIPiP są jeszcze dostępne broszury "Praktyczne uwarunkowania wprwadzenia nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej" wraz z kalendarzami. Broszury zostały realziowane w ramach projektu „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka” w ramach Zadania: 1.2.4 Promocja karmienia piersią Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Osoby zainteresowane odbiorem takiej broszury, szczególnie Panie położne POZ, bardzo prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby 33/ 822 81 11.