43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Zbiórka dla Szymonka z Wiślicy koło Skoczowa

Zachęcamy - przyłącz się do zbiórki dla 7-letniego Szymonka, który cierpi na refluks żołądka i zaburzenia psychoruchowe. Zbiórkę prowadzi  FUNDACJA SŁONECZNA NADZIEJA z Oświęcimia.

 

 


 

W imieniu Fundacji Słoneczna Nadzieja zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie dla naszego podopiecznego 7 -letniego Szymona Stawiarskiego z Wiślicy.

Chłopiec cierpi na refluks żołądka i zaburzenia psychoruchowe.  Najgorszą stroną choroby, z którą boryka się co dnia jest dystonia mięśniowa – mimowolne ruchy mięśni, obustronny głęboki niedosłuch oraz zaburzenia metaboliczne.

Dzięki Darczyńcom mogliśmy zakupić specjalistyczny sprzęt ortopedyczny,  wózek aktywny dla Szymusia oraz  laptop dotykowy wraz z oprogramowaniem aby chłopczyk mógł porozumiewać się z otoczeniem, oraz pokryć koszty dwóch turnusów rehabilitacyjnych.

Dzięki rehabilitacji Szymonek siedzi już samodzielnie, a tego nie potrafił.

W maju 2019 r. przeszedł operacje wszczepienia implantu ślimakowego.
W chwili obecnej zbieramy środki na ciągłą rehabilitację oraz wizyty w prywatnych przychodniach specjalistycznych, a także na suplementy diety, potrzebne do prawidłowego przyrostu masy ciała.
W  imieniu rodziców chłopca  prosimy o dowolną wpłatę na podany nr konta dla ratowania zdrowia ich synka.
Zaraz po otrzymaniu wpłaty prześlemy na Państwa ręce serdeczne podziękowania, a na stronie Fundacji:www.slonecznanadzieja.pl można śledzić postępy dokonywane przez chłopczyka.

NR KONTA BANKOWEGO FUNDACJI;
BANK PEKAO S.A. 94 1240 4836 1111 0010 6856 4840
wpłata z dopiskiem '' DLA  SZYMONKA''

Nasza Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Wszyscy Podopieczni Fundacji otrzymują 100% refundacji poniesionych kosztów, wg przedstawionych dokumentów.

W rozmowie telefonicznej rozmówca wyraził zgodę na przesłanie informacji zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 FUNDACJA SŁONECZNA NADZIEJA ul.Rynek Główny 12
 32-600 Oświęcim
  tel  516 913 603

 NIP:        5492444603
 REGON:364751916

KRS :  0000624494

Bank Pekao SA: 94 1240 4836 1111 0010 6856 4840

Relacja z pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

W dniach 12–14.06.2023 r. w Warszawie odbywa się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Kompetencje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynikają z artykułu art. 22 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz.U.2021.628/.

Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:

 1. wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu;
 2. analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;
 3. przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej;
 4. ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy;
 5. określa zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne;
 6. reprezentuje samorząd, w tym w ustalaniu warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 ust. 1;
 7. rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad;
 8. uchwala budżet organów Naczelnej Izby;
 9. podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów;
 10. ustala wzory pieczęci organów samorządu;
 11. prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych;
 12. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych.

Nasi delegaci w składzie Jadwiga Gałuszkiewicz, Elżbieta Handzlik i Szymon Raszka biorą czynny udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W pierwszym dniu obrad wybrano Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz Prezydium Naczelnej Rady oraz określono ich organizację pracy.

W drugim dniu obrad powołano komisje i zespoły problemowe działające przy Naczelnej Radzie. Przedstawiciele BOIPiP w VIII kadencji będą uczestniczyć w pracach następujących komisji i zespołów:

Komisja prawa i legislacji – Jadwiga Gałuszkiewicz.

Komisja podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół ds. Zintegrowanego rozwoju – Elżbieta Handzlik.

Komisja ds. Warunków pracy i płacy, Zespół ds. Promocji zawodów – Szymon Raszka.

W trzecim dniu omówiono sprawy finansowe Naczelnej Izby i rozpatrzono sprawy bieżące.

Naczelna Rada w najbliższej Kadencji musi zmierzyć z wieloma ważnymi wyzwaniami i oczekiwaniami naszego środowiska. Jesteśmy bardzo zmotywowani do działania i wierzymy, że przy wsparciu środowiska pielęgniarek i położnych osiągniemy sukces.

Zapraszamy do współpracy i pozostajemy do Państwa dyspozycji.