43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

NABÓR NA KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ BOIPiP

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ PROWADZI NABÓR NA POSZCZEGÓLNE KURSY:

 

KURS KWALIFIKACYJNY

w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu grudzień 2015 r./ styczeń 2016 r.

 

 

KURS SPECJALISTYCZNY w zakresie

„Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu listopad 2015 r.

 

KURS SPECJALISTYCZNY

„Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” dla położnych.

Planowane rozpoczęcie kursu listopad/grudzień 2015 r.

 

KURS SPECJALISTYCZNY

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu

systemowym nowotworów”

dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu listopad/grudzień 2015 r.

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie

w Osrodku Kształcenia BOIPiP pod numerem tel.  33/ 816 49 60.


 

 

 

 

Protest pielęgniarek i położnych w Warszawie

PROTESTUJEMY!!!

DALSZE NEGOCJACJE Z MINISTREM ZDROWIA

WE WTOREK 15 WRZEŚNIA BR.

 

 

 


 

ŚRODKI UNIJNE NA SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

UWAGA!!!

ŚRODKI UNIJNE NA SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

Szanowne Panie i Panowie,

Pielęgniarki/Pielęgniarze/Położne

 

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej na kształcenie zawodowe oraz w zakresie ICT /podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauki pracy na komputerze/ i języków obcych dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia ze środków unijnych będą bezpłatne dla pielęgniarek i położnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej  ankiety i   dostarczenie jej do naszej Izby w następujący sposób:  poprzez Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady BOIPIP, osobiście, pocztą lub odesłanie w formie elektronicznej /e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ w terminie do dnia 18 września 2015 r.

Przypuszczalny termin rozpoczęcia realizacji szkoleń – wrzesień 2016 roku.

 


 

UWAGA POŁOŻNE!!!!!

 

W związku z organizacją przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi ora profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” zwracam się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami w tym z zasadami rekrutacji położnych POZ/AOS do uczestnictwa w przedmiotowym kursie:

Data kursu: 25-26 września 2015 r.  /harmonogram zał. nr 4/.

Miejsce kursu: Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Gliwice (Aula im. J. Święckiego I piętro, stary budynek).

Termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych: 10 września 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym kursie zapisując się na listę wstępną.

Zasady rekrutacji:

Uczestnikiem „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w kursie. Położna AOS musi być zatrudniona u świadczeniodawcy, który realizuje etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Położna zainteresowana udziałem w kursie powinna złożyć następujące dokumenty:

a)  formularz zgłoszeniowy  - (położne POZ uzupełniają informację dotyczącą liczby świadczeniobiorców na liście aktywnej POZ), na formularzu należy zaznaczyć, do której grupy zawodowej należy (POZ czy AOS),

b)  zaświadczenie z miejsca pracy o aktualnym zatrudnieniu (dokument musi zawierać potwierdzenie o  co najmniej trzymiesięcznym stażu w zawodzie),

c)  kserokopię prawa wykonywania zawodu (proszę zwrócić uwagę na to, aby aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informującego o zmianie nazwiska),

d)  podpisane oświadczenie zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności

e) zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych

Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów kursu pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia rezygnacji, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem kursu. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% kosztów przeszkolenia uczestnika. Uczestnik odstępujący od udziału w kursie ma prawo
(bez ponoszenia kosztów) wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w kursie, pod warunkiem zachowania terminu, o którym mowa powyżej.

Zajęcia stażowe:

Zgodnie z obowiązującym programem kursu każda położna przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych na kurs, zobligowana jest do odbycia 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradni ginekologicznej uczestniczącej od minimum 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobrania minimum 30 rozmazów cytologicznych. (Potwierdzenie odbycia stażu stanowi Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego). Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż muszą być merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

Organizator kursu ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:

- braku kompletu wymaganych dokumentów,

- braku wolnych miejsc,

- wcześniejszego ukończenia przez osobę wysyłającą zgłoszenie kursu zorganizowanego w latach 2007-2014.

Położne POZ lub AOS, które są zainteresowane ww. kursem mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji i w przypadku spełnienia wszystkich wymagań, powinny przesłać zeskanowane dokumenty drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Szkolenie dla położnych” lub faksem: 32 231-35-12 lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice z dopiskiem: „Szkolenie dla położnych”.

Wszystkie załączniki do pobrania na stronie internetowej www.rakszyjki.org


 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok