Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Sobota 23 Cze 2018

Skład Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej

VII KADENCJA

2015-2019

 

L.p.

Nazwisko i imię

1.

BOŚLAK HALINA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

2.

BORGOSZ JOLANTA

Zastępca ORzOZ

 

3.

DANEL EWA

Zastępca ORzOZ 

 

4.

FEIL JANINA

Zastępca ORzOZ 

 

5.

KASPEREK-MATEJKO EWA

Zastępca ORzOZ 

 

6.

KRAWCZYK ANETA

Zastępca ORzOZ 

 

7.

KUBIK AURELIA

Zastępca ORzOZ 

 

8.

PYJUR BEATA

Zastępca ORzOZ 

 

 

Zgodnie z Art. 35. 1. ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. /Dz.U.11.174.1038/  Okręgowy Rzecznik:

  1)  prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

  2)  sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;

  3)  składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

  4)  organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.