43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Webinar "Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?"

 

WEBINAR

 „Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?”

16 grudnia 2021 (czwartek), godz. 10:30-12:30

PLATFORMA CLICKMEETING

Link do rejestracji: TUTAJ

 

Organizator: Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” Związek Stowarzyszeń

 

Moderator: Tomasz Michałek (dyrektor Biura Zarządu Koalicji)

 

PROGRAM WEBINARU:

 

1.       Przywitanie prelegentów:

▪  prof. Piotra Błędowskiego (redaktor naukowy i kierownik zespołu autorów raportu „Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania”)

▪  drugiego współautora raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej  w Polsce. Cele i wyzwania" (imię i nazwisko w trakcie potwierdzania)

▪  przedstawicieli kadry medycznej i opiekuńczej (w trakcie potwierdzania) oraz pozostałych uczestników webinaru

2.       Prezentacja raportu (prof. Piotr Błędowski - dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. osób starszych, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk):

▪  jakich obszarów dotyczy raport,

▪  z jakimi zagadnieniami zmierzyli się autorzy raportu,

▪  na co powinien zwrócić uwagę samorząd terytorialny w Polsce.

3.       Prezentacja raportu - ciąg dalszy (drugi współautor raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania"):

▪  omówienie poszczególnych rozdziałów raportu dot. demograficznych przesłanek deinstytucjonalizacji, celów deinstytucjonalizacji, jej zakresu przedmiotowego, rysu historycznego

▪  prezentacja doświadczeń deinstytucjonalizacji w innych krajach,  

▪  prezentacja specyfiki procesów deinstytucjonalizacyjnych w opiece długoterminowej oraz aspektu finansowego deinstytucjonalizacji.

4.       Wnioski i rekomendacje płynące z raportu (prof. Piotr Błędowski):

                        ▪  przedstawienie wniosków i rekomendacji płynących z raportu.

5.       Wypowiedzi przedstawicieli kadry medycznej i opiekuńczej (około 10 min. dla każdej osoby) - odniesienie się do treści raportu „Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania” oraz prezentacji autorów raportu przedstawionych w pierwszej części webinaru.

6.       Sesja pytań i odpowiedzi (uczestnicy webinaru oraz prelegenci)

7.       Podsumowanie i zakończenie

 

 

 

 

Zaproszenie na debatę nt. cukrzycy typu 2

Zaproszenie do czynnego udziału w Konferencji PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA - czerwiec 2022

Konferencja - Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro

 

 

Szanowni Państwo,

 

Powołując się na przyznanie przez Panią Zofię Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych patronatu nad wydarzeniem, w imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w 3. edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

 

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO”odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94). W tym roku zdecydowaliśmy się zorganizować ją w formie hybrydowej. Na potrzeby konferencji przygotowana została strona www.opiekadlugoterminowa2021.pl, dzięki której każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji, po bezpłatnym zarejestrowaniu będzie mogła brać w niej czynny udział online. Na stronie będą dostępne „na żywo” wszystkie debaty, a także ich nagrania po zakończeniu.

Udział stacjonarnybędzie limitowany (max. liczba miejsc wynosi 150 zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiologicznymi) i wiąże się z koniecznością zakupu biletu wejściowego.

 

Dla ułatwienia załączam link rejestracyjny https://www.niesamodzielnym.pl/index.php?page=rejestracja

 

Ogólnopolska konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro” jest kontynuacją poprzednich edycji spotkań poświęconych szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji będziemy dyskutować m.in. o: celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu pacjenta oraz sukcesach i porażkach w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

 

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Witek

Biuro organizacyjne konferencji

 

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2