43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Stanowisko Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

 

 

 

 

Stanowisko

Samorządów Zawodów Medycznych

z dnia 20  grudnia 2021 r.

w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne

 

Samorządy Zawodów Medycznych stoją na stanowisku, iż szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym.

Propozycja wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych jest ze wszech miar uzasadniona z uwagi na bezwzględną potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawody medyczne.

Zgodnie ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych u pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Wirus SARS-CoV-2, na mocy nowelizacji do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, został uznany za taki szkodliwy czynnik biologiczny i zakwalifikowany do grupy 3 czynników narażenia.

Samorządy Zawodów Medycznych rekomendują szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 jako podstawę profilaktyki związaną ze zwalczaniem pandemii COVID-19, dlatego nie dostrzegają przeciwwskazań do wprowadzenia przez Rząd RP obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne.

Z uwagi na to, iż znany jest już profil bezpieczeństwa szczepień i ich skuteczność w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19, powinny zostać podjęte pilne prace legislacyjne nad sukcesywnym  poszerzaniem obowiązku szczepień wobec innych osób, wykonujących pracę lub świadczących usługi w osobistej styczności z dużą liczbą osób.

 

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

RAPORT - Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego

Szanowni Państwo,

 

przekazujemy Państwu najnowszy raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego.Raport jest dostępny na stronie Fundacji: https://www.rodzicpoludzku.pl/images/FRPL_RAPORT_2021.pdf.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu. W raporcie zawarłyśmy informacje na temat doświadczeń okołoporodowych zebrane od ponad 10 tys. kobiet rodzących w czasie pandemii COVID-19, a także od personelu medycznego sprawującego opiekę nad kobietami i dziećmi w czasie pandemii oraz od dyrektorów szpitali. W raporcie zawarłyśmy też analizę sytuacji prawnej dotyczącej zarządzania opieką okołoporodową w czasie pierwszego roku pandemii, a także główne wnioski oraz nasze rekomendacje również dla szpitali. 

Wyniki badania personelu medycznego pokazały, że zapewnienie kobietom bezpieczeństwa medycznego oraz dokładanie starań, żeby w czasie pandemii zapewnić opiekę okołoporodową na jak najlepszym poziomie, odbyło się w dużej mierze kosztem położnych i lekarzy. Personel medyczny wziął na siebie olbrzymi wysiłek sprostania pracy w sytuacji chaosu, braku bezpieczeństwa, niepewności i stresu. Osoby zarządzające placówkami medycznymi niejednokrotnie były pozostawione same sobie, najczęściej starając się zapewnić ciągłość opieki i stworzyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. 

Z kolei wyniki badania kobiet pokazały, że pomimo sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się ochrona zdrowia, część zapisów obowiązującego od 10 lat Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej była respektowana. W porównaniu z danymi sprzed okresu pandemii (vide: Raport Fundacji z 2018 r.) wyraźnie widać, że z roku na rok w szpitalach i na oddziałach położniczych Standard jest coraz lepiej realizowany. Poprawia się dostępność do procedur, aktywność w porodzie, możliwość jedzenia i picia w trakcie porodu, możliwość kontaktu skóra do skóry z dzieckiem po narodzinach, udzielanie wsparcia w karmieniu piersią. Poprawia się sposób komunikacji personelu z kobietami, coraz bardziej przestrzegane jest prawo kobiet do informacji i decydowania, do wyrażenia zgody na wykonanie określonych czynności czy zabiegów. Ponad 70% kobiet ocenia dobrze lub bardzo dobrze opiekę w szpitalu, w którym urodziły i wybrałyby ten szpital ponownie. 

Jednocześnie badanie kobiet rodzących w pandemii pokazało, że w szpitalach nadal dochodzi do nadużyć i przemocy położniczej, a w czasie pandemii część praw kobiet ze względów epidemiologicznych była ograniczana, jak np. prawo do porodów rodzinnych. 

To dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi położnych i lekarzy, dla dziesiątek tysięcy kobiet poród pomimo pandemii był ważnym, pozytywnym i wzmacniającym doświadczeniem. Jako Fundacja składamy podziękowania dla wszystkich osób, które dołożyły i dokładają starań, żeby kobiety mogły urodzić po ludzku w czasie pandemii.

Będziemy wdzięczne za przekazanie raportu wszystkim osobom sprawującym opiekę nad kobietami i dziećmi. Mamy nadzieję, że zawarte w raporcie uwagi pomogą w podniesieniu jakości świadczonych usług i usprawnią pracę i opiekę również w sytuacjach kryzysowych.

 

Z poważaniem,

 

Iwona Adamska

specjalistka ds. komunikacji

 

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok